Opći uvijeti poslovanja

OPĆI UVIJETI POSLOVANJA

skalac-instalacije.hr je registrirana domena tvrtke Škalac instalacije d.o.o.

Korištenjem ovih internetskih stranica Krajnji korisnik / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i svim ostalim stavkama poslovanja (PDF).
Prodavatelj je tvrtka Škalac instalacije d.o.o., Lug Samoborski, Bistrec 45, Bregana 10432, Hrvatska. Krajnji korisnik je posjetitelj ovih stranica, a kupac je posjetitelj stranica koji popuni elektronsku narudžbu, te izvrši plaćanje putem kreditne kartice, opće uplatnice / virmana / internet bankarstva ili pouzećem.

Dostavu vršimo putem dostavljačkih službi HP, GLS, Mailbox (MBA) i osobno (Zagreb i Zagrebačka županija), a roba se u najvećem broju slučaja šalje na isporuku isti ili sljedeći radni dan od zaprimanja uplate (virman, kartično, paypal), ako uplatu zaprimimo do 12 sati. Ukoliko ste odabrali platiti robu prilikom preuzimanja (pouzećem), roba se u najvećem broju slučaja šalje na isporuku isti ili sljedeći radni dan od zaprimanja narudžbe, pod uvjetom da je narudžba napravljena do 12 sati.

Određeni asortiman proizvoda nemamo u našem skladištu, te je navedeno da ga možete naručiti. U tom slučaju osobno moramo provjeriti da li dobavljač ima navedeni artikal. Javljamo vam unutar 24h da li je proizvod dobavljiv. Naplata takvih proizvoda je ista kao i proizvoda koje imamo na skladištu. U slučaju da ste vi već platili a proizvod nije dobavljiv. Obaviještavamo vas: Kada će biti proizvod dobavljiv, ili vraćamo uplatu.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina skalac-instalacije.hr (Škalac instalacije d.o.o.) omogućava da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: info@skalac-instalacije.hr
Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA (OD 15. 2. 2016.)

Posebnom regulativom Europske unije od 15. 2. 2016., u cijeloj EU, sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme.
Ako naiđete na problem tijekom online kupovine unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na linku ODR platforme.
Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci. Prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

MATERIJALNA ODGOVORNOST, MATERIJALNI NEDOSTACI

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac ima pravo na povrat novca samo u slučaju da kupljena roba ima neki od materijalnih nedostataka navedenih u čl. 401. Zakona o obveznim odnosima:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
  • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

RASKID UGOVORA, POVRATI, REKLAMACIJE, ZAMJENA ROBE

Kupac može reklamirati proizvod osobno u Škalac instalacije d.o.o., Lug Samoborski, Bistrec 45, Bregana. Ukoliko je razlog zamjene oštećeni ili neispravan uređaj, zamjena ide na trošak Škalac instalacije d.o.o (skalac-instalacije.hr), a ukoliko je riječ o zamjeni uređaja zbog želje kupca, kupac šalje robu na naše skladište o svom trošku.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s njima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem našem voditelju web prodaje na email info@skalac-instalacije.hr
Kada kupac želi ispravnu i neupotrebljavanu robu već kupljenu u prodavaonici zamijeniti drugom, smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji kupca.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, čl.72., st.1, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od dana primitka naručenih proizvoda. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Umanjenje vrijednosti određuje službeni servis ili dobavljač.

Kako bi ostvario pravo na raskid ugovora, kupac je dužan o svojoj namjeri pismeno obavijestiti prodavatelja. Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći obrazac za raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Ukoliko su proizvodi isporučeni kupcu, kupac je dužan vratiti naručene proizvode o svom trošku. Vraćeni proizvodi moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam: U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP).

Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Proizvode (povrati, reklamacije, zamjena robe) potrebno je dostaviti na adresu:

Škalac instalacije d.o.o.,
Bistrec 45, Lug Samoborski
10432 Bregana
mail: info@skalac-instalacije.hr
info tel:+ 385 (0)1 337 6501

POVRAT I REKLAMACIJA PROIZVODA

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • Isporuka robe koja nije naručena
  • Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka paketa.

NE ODOBRAVAMO POVRATE KORIŠTENIH A ISPRAVNIH PROIZVODA.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Više informacija i detaljne upute kako ispuniti obrazac možete pogledati na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo Vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Škalac instalacije d.o.o. na info broj ili mail adresu info@skalac-instalacije.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Škalac instalacije d.o.o.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim računom!

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Reklamirana roba do potpunog plaćanja ostaje Vaše vlasništvo.

Prodavatelj je dužan u roku od 14 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA

Škalac instalacije d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Škalac instalacije d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Saznajte više o našoj politici privatnosti.

OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA

Naša web stranica koristi se kolačićima (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanje podataka o vašim narudžbama. Nastavkom pregleda web stranice skalac-instalacije.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih putem individualnih opcija, prateći upute ovisno o vašem pregledniku/pretraživaču (kako se kolačići s ove web stranice ne bi mogli poslati na vaš uređaj):

Za detaljne informacije o kolačićima molimo posjetite: skalac-instalacije.hr obavijest o kolačićima

Informacije o tvrtki:

Škalac instalacije d.o.o.
Bistrec 45, Lug Samoborski
Bregana 10432

Adresa elektroničke pošte: info@skalac-instalacije.hr
Info telefon: +385(0)1 337 6501

Webshop je otvoren za narudžbe od 0-24, a pitanja vezana uz web kupovinu možete slati na email info@skalac-instalacije.hr

Tvrtka je upisana u trgovački registar:

Trgovački sud u Zagrebu: Tt-16/17210-2 / MBS: 080501471 / OIB: 08928113307

Raiffeisenbank Hrvatska (RBA) d.d.: IBAN HR6824840081102618980

Zagrebačka banka: IBAN HR7423600001102388615

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn

Direktor: Miroslav Škalac

ŠKALAC-INSTALACIJE D.O.O. - 2022 © Sva prava pridržana